Skyddad identitet

Skyddad identitet kan behövas när du är utsatt för våld och hot. Det finns tre olika typer av skyddade personuppgifter. Här kan du läsa mer.

Om du vill ha skyddade personuppgifter ska du göra en ansökan till Skatteverket.

Det finns olika typer av skyddade personuppgifter:

  • Sekretessmarkering innebär att adressuppgifterna inte får lämnas ut av myndigheter (observera att olika myndigheter har olika regler för utlämnade av uppgifter). 
  • Skyddad folkbokföring innebär att man förblir folkbokförd på sin gamla adress. 
  • Fingerade personuppgifter innebär att man får nytt namn och personnummer. Det är viktigt att komma ihåg att göra ansökan innan man flyttar till ny adress för annars kommer den nya adressen in i systemen och då kan den inte tas bort.

Skyddade personuppgifter kan vara ett sätt att skydda sig, men det är ingen garanti för att man inte ska bli hittad av någon som man inte vill ska hitta en. Skyddade personuppgifter gör det i alla fall svårare att bli hittad av den som letar efter en.

Det kan vara påfrestande att leva med skyddade personuppgifter. Kontakta en kvinnojour nära dig om du vill ha stöd i hur du ansöker om skyddade personuppgifter eller har frågor och vill veta mer. 

Texterna om lagstiftning är skrivna i samarbete med Advokatbyrå Rebecca Lagh AB.

Här kan du läsa Skatteverkets information om skyddade personuppgifter.