Vad är en kvinnojour?

Unizon samlar runt 90 kvinnojourer runt om i landet, jourerna erbjuder stöd och skydd och arbetar också med påverkan och förebyggande för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Om kvinnojourerna
Majoriteten av Unizons kvinnojourer har skyddat boende, där kan vuxna och barn bo och få stöd under en begränsad tid. Jourerna har också stödsamtal i sina lokaler och på chatt, telefon och mejl. De erbjuder stöd i kontakt med till exempel Polisen, Socialtjänsten, familjerätten och rättsväsendet.

Unizons kvinnojourer finns över hela landet och du kan kontakta vilken jour du vill. Det går att få stöd via telefon, chatt eller IRL. Det kostar ingenting och du behöver du inte säga vem du är. 

De allra flesta kvinnor har redan kontakt med socialtjänsten när de kommer till det skyddade boendet, det är socialtjänsten som beviljar plats på skyddat boende. Om man inte haft kontakt med socialtjänsten och behöver skyddat boende får man stöd av jouren att etablera kontakt med socialtjänsten. 

Förebyggande arbete och påverkan
Kvinnojourerna har en viktig roll som opinionsbildare lokalt och nationellt, genom att till exempel arrangera manifestationer, skriva debattartiklar och utbilda lokalpolitiker om mäns våld mot kvinnor. En viktig del av påverkansarbetet är att stötta våldsutsatta kvinnor i kontakt med myndigheter. Allt påverkansarbete utgår från kvinnors och barns erfarenheter av mäns våld. 

Organisation
Unizons kvinnojourer är idéburna och drivs utifrån en värdegrund och inte ett vinstintresse. En del av kvinnojoursverksamheten vilar på de enskilda medlemmarnas oavlönade arbete. Inom jouren finns en bred kunskap om mäns våld mot kvinnor och lång erfarenhet av att hjälpa kvinnor och barn i kris. De utvärderingar som gjorts av kvinnojourernas verksamhet visar att hjälpen är mycket uppskattad bland de stödsökande.

Vill du prata?

Här hittar du kontakt till Unizons jourer över hela landet. Vi stöttar, lyssnar och tror dig. Stödet är gratis och du behöver inte berätta vem du är. Vi finns här.

Hitta stöd