Workshops för skolpersonal och yrkesverksamma

Vi erbjuder våldsförebyggande arbete i form av workshops och gruppass riktade mot skolpersonal och yrkesverksamma.

Våra workshops:

1. Våld kopplat till genusteori           
2. Samtyckeslagen                              
3. Hur pratar vi med unga om porr?  
4. Grundläggande kunskap om bemötandemetoden Responce Based Practice

Information:

  • 1,5 timme per workshop
  • De är främst riktade till professionella som möter unga i sitt arbete