Syskonskapet

Vad gör en som volontär inom Syskonskapet?

Vi matchar ihop dig med en stödsökande ungdom utifrån liknande intressen eller önskemål. Ni ingår då i ett "Syskonskap" där du är Storasyskon och den stödsökande ungdomen är Lillasyskon. Du träffar sedan ditt Lillasyskon 4-6 timmar per månad under 12 månader och hittar på olika aktiviteter tillsammans. Ni pratar även om tankar och funderingar som ditt Lillasyskon har. Hen ska känna sig trygg med att prata med dig och bli bemött på ett stärkande sätt.

Som Storasyskon är du en person som lyssnar och stöttar ditt Lillasyskon och fungerar som en extra trygg vuxen i hens liv. 

Samtliga aktiviteter bekostas av jouren. Syskonskapet är således gratis för både dig och ditt Lillasyskon.