Ungdomsambassadörer

Studerar du på en gymnasieskola i Eskilstuna och vill engagera dig i Ungdomsjouren Frias verksamhet? Då är detta något för dig!

En del av Ungdomsjouren Frias verksamhet är att engagera unga i frågor som rör dem och att få dem delaktiga i jämställdhet och jämlikhetsfrågor. Ur det målet arbetade jouren fram projektet Ungdomsambassadörer. Syftet med ambassadörerna är att få fler unga att engagera sig i arbetet mot mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer och visionen ett jämställt samhälle fritt från våld.

Mål:

  • att med hjälp av ungdomarna som är ambassadörer nå ut till fler ungdomar i Eskilstuna
  • att skapa ett forum där ungdomar som bryr sig om dessa frågor kan vända sig och träffa likasinnade
  • att utbilda några ungdomar (ambassadörerna) extra inom dessa frågor

Målgrupp:

Målgruppen för projektet är gymnasieelever i Eskilstuna. Vidare skulle eventuellt målgruppen kunna utökas till högstadieelever också.

Kvalifikationer:

Vi söker unga som är intresserade av våra frågor som rör jämställdhet och jämlikhet och skulle vilja lära sig mer om detta samt bidra till att sprida kunskap till andra unga. För att bli ungdomsambassadör behöver du dela vår värdegrund samt skriva kontrakt och tystnadslöfte med oss som löper över två terminer.

För att bli godkänd ambassadör behöver du göra en skriftlig uppgift innefattande tre frågor samt delta i vår grundutbildning.

Genomförande/Aktiviteter:

Som ambassadör erbjuds du först en grundutbildning med oss innefattande information om våld och dess olika former, vilken utsträckning våldet har, utsatta grupper, etc. Utbildningen kommer också beröra normer och genus och vilken påverkan det har på våldet. Efter genomförd utbildning görs en plan upp tillsammans med skolan hur ambassadörerna på bästa sätt kan sprida vidare kunskapen de fått. Det kan till exempel innefatta att delta i planerade workshops/gruppass på skolan eller vid informationsbord. Ambassadörerna kan även själva gå ut i klasserna och berätta om Ungdomsjouren Fria samt lämna ut material om vilket stöd en kan få av oss.

Vi kommer ha regelbundna träffar med ungdomsambassadörerna där vi dels har fortbildning och diskussionsgrupper, men även arrangerar roliga aktiviteter som exempelvis läger.

Ungdomsambassadörerna har också möjlighet att följa med och besöka andra skolor samt fritidsgårdar och delta vid informationsbord på exempelvis Pride eller Parkfestivalen som en del av sitt uppdrag.

Vad får ungdomarna?

De ungdomar som väljer att engagera sig som ambassadörer får fortbildning genom oss på jouren samt intyg på att de deltagit i vår grundutbildning. De får även tillgång till våra erfarenheter, kunskap och tips att använda vid skolarbeten. Ungdomarna får också möjlighet att träffa likasinnade, en plattform att engagera sig i viktiga frågor, samt delta på vårt läger för alla ambassadörer.

Kontrakt med skolan

Eftersom projektet kommer vara kopplat till skolan som ungdomarna går på kommer Fria tillsammans med en ansvarig på skolan att skriva på ett kontrakt. Syftet med kontraktet är att möjliggöra ett tydligt och hållbart samarbete mellan skolan och jouren.

Kontakta vår projektledare för mer information!

Sara

Alaie

Projektledare