Om organisationen

Om Helsingborgs Kvinnojour

Vi är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obundna och arbetar för ett samhälle fritt från våld. Vi följer Unizons värdegrund och policy och har en styrelse med övergripande ansvar för verksamheten som besitter olika professionell kompetens. Vi är dessutom flera anställda som ansvarar för stödsamtal, det skyddade boendet, barnsamtal och förebyggande utåtriktad verksamhet.

Helsingborgs Kvinnojour arbetar för...

  • ett jämställt samhälle
  • att ge stöd till kvinnor och tjejer som utsätts för olika former av förtryck såsom fysisk/psykisk misshandel, våldtäkt, incest, sexuella trakasserier eller hot om våld
  • att förmedla information och kunskap om verksamheten
  • att påverka människors attityder och värderingar kring kön och sexualiserat våld

Vårt uppdrag består av tre delar:

  • Att ge stöd och rådgivning till kvinnor och barn utsatta för våld i nära relationer
  • Att erbjuda skyddat boende för kvinnor och barn utsatta för våld i nära relationer
  • Att sprida information och påverka samhället för att undvika att fler kvinnor och barn utsätts för våld i nära relationer