Utåtriktad verksamhet

Önskar du att vi kommer och föreläser för er eller på annat sätt informerar om vår verksamhet eller om våld i nära relationer kan ni kontakta oss på telefon 042-181510 eller via mail på helsingborgs.kvinnojour@telia.com