Psykiskt våld

Den psykiska misshandeln syftar till att bryta ner kvinnans självförtroende. Misshandeln kan ta sig väldigt diffusa uttryck och det är svårt för kvinnan att se att kränkningarna sker systematiskt. Det kommer ofta smygande i början vilket gör att kvinnan inte alltid är medveten om att det sker. Många gånger sker det på ett så manipulativt sätt att kvinnan omedvetet börjar ta till sig misshandlarens negativa bild av henne.

Psykisk misshandel är en systematisk och upprepad kränkning av kvinnans person riktad mot t ex kvinnans intelligens, psykiska hälsa/ohälsa, utseende, klädsel, val av vänner, föräldraförmåga, matlagning, städning, sexuella erfarenheter och relationer på arbetsplatsen. Ofta handlar det om en maktobalans mellan parterna.

Att ständigt bli kränkt med ord är psykisk misshandel. Psykiskt våld kan även vara att bli isolerad från omvärlden. Att man inte får utöva sina intressen, röra sig fritt utanför hemmet eller umgås med släkt och vänner. Eller att man blir förlöjligad, blottad eller förtalad inför andra av sin partner.

Det psykologiska våldet kan även innebära att hot riktas mot barn, husdjur eller andra närstående till den som utsatts. Detta är ytterligare ett sätt att kontrollera kvinnan.

Många kvinnor som är utsatta för både psykisk och fysisk misshandel upplever att den psykiska delen är den värsta.

Är du eller någon i din närhet utsatt för våld? Vi finns här!