Fysiskt våld

 

Den fysiska misshandeln kan ta sig olika uttryck och våldet tenderar att trappas upp successivt. Örfilar, knuffar, knytnävslag och sparkar är vanligt förekommande. Oftast slår mannen mot kroppens mjukdelar såsom mage, lår, överarmar, korsrygg och andra ställen på kroppen där blåmärken och sår kan döljas.

Att mannen slår på de kroppsdelar som vanligtvis döljs av kläder bevisar att våldet inte är okontrollerat som många män hävdar till exempel efteråt när de kan be om ursäkt för det. Istället visar det att mannens maktutövning är planerad och att mannen väljer att misshandla sin partner.

Misshandeln sker sällan på en offentlig plats eller inför vittnen, vilket även det tyder på att våldet inte är en slumpmässigt förekommande och besinningslös akt.

Det finns också passivt fysiskt våld som är att utsätta någon för olika typer av våldshandlingar som ger fysiska konsekvenser. Det kan röra sig om att neka någon sömn eller att utsätta någon för en långvarig psykisk stress som ger fysiska biverkningar. Våldet kan även i vissa fall vara specifikt kopplat till någons utsatta situation i övrigt, till exempel genom att en undanhålla medicin eller hjälpmedel från en person som har en funktionsnedsättning eller sjukdom.

Är du eller någon i din närhet utsatt för våld? Vi finns här!