Om oss

Järfälla kvinnojour är en partipolitiskt- och religiöst obunden ideell förening som har funnits sedan 1982.

Järfälla kvinnojour har ett dubbelt uppdrag; att tillhandahålla skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn samt att bilda opinion och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Järfälla kvinnojour utför det första uppdraget genom att driva ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn, samt en öppen stödverksamhet för våldsutsatta kvinnor.

Det andra uppdraget utförs i form av opinionsbildning och kunskapsspridning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, samt om kvinnojourens verksamhet.

I verksamheten arbetar en verksamhetsansvarig, tre kuratorer, en barnsamordnare och en grupp volontärer.