Om oss

Järfälla kvinnojour är en partipolitiskt- och religiöst obunden ideell förening som har funnits sedan 1982.

 

 

Järfälla kvinnojour har ett dubbelt uppdrag; att tillhandahålla skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn samt att bilda opinion och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Järfälla kvinnojour utför det första uppdraget genom att driva ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn, samt en öppen stödverksamhet för våldsutsatta kvinnor.

Det andra uppdraget utförs i form av opinionsbildning och kunskapsspridning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, samt om kvinnojourens verksamhet.

Vilka är vi?

Vår kvinnojour har förmånen att ha fem anställda, vilket leder till att vi kan upprätthålla god kvalité i vårt arbete med placerade kvinnor och barn. I kvinnojouren har vi en verksamhetschef, tre kuratorer och en barnansamordnare. Personalen som arbetar hos oss har lång erfarenhet av att arbeta med våld i nära relation. Vi har bred kompetens, bland annat i form av socionomutbildning samt psykoterapiutbildning (steg1).

Vidare har vi utbildning inom BBIC, FREDA, Sara, Trappan, MI, Hypnosterapi, Utbildning om mäns våld mot kvinnor (NCK), Barn & föräldragrupp (Utväg Skaraborg), Traumamedveten omsorg (TMO), Response based practice (RBP), Grundutbildning i att möta särskilt sårbara grupper (Värdighetsverket).

Jouren har även särskild kunskap om våld i ungas relationer, hedersrelaterat våld samt människohandel. Utöver våra anställda har vi volontärer som är tillgängliga för de placerade fram till 22.00 på vardagar och viss helgtid.