Till dig som behöver stöd

Känner du dig hotad, kränkt eller kontrollerad av din partner eller din familj? Behöver du någon att prata med?

Järfälla kvinnojour finns för dig som är, eller har varit, utsatt för hot och/eller våld i en nära relation. Hos oss kan du få hjälp med bearbetning av det du utsatts för. Vi som jobbar på kvinnojouren har lång erfarenhet av att prata om våld och är vana vid att möta människor i svåra livssituationer. Alla som jobbar hos oss har tystnadsplikt och du kan vara anonym när du pratar med oss.

Du behöver inte själv vara utsatt för våld om du ringer till oss utan vår telefonlinje är också öppen för rådgivning, information och stöd till bland annat anhöriga, myndigheter, organisationer och arbetsgivare.

STÖDTELEFON

Samtal till stödtelefonen besvaras av kvinnojourens anställda som kan ge dig samtalsstöd, information och rådgivning. Till stödtelefonen kan även anhöriga och yrkesverksamma som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete ringa för stöd och konsultation.

SAMTALSMOTTAGNING

På samtalsmottagningen kan du få enskilda stödsamtal och praktiskt stöd, t.ex. stöd vid myndighetskontakter. På samtalsmottagningen arbetar två kuratorer. Besök på samtalsmottagningen sker efter tidsbokning. Besöken är kostnadsfria och vi för inga journaler. Tolk bokas vid behov.

JURIDISK RÅDGIVNING

Järfälla kvinnojour samarbetar med advokater som kan erbjuda juridisk rådgivning gällande t.ex. brott i nära relation. Kontakta oss för med information!

SAMTALSGRUPP

Järfälla kvinnojours samtalsgrupp träffas vid 20 tillfällen och samtalar om våld i nära relation utifrån olika teman. Syftet med gruppen är att du ska få möjlighet att dela erfarenheter med andra kvinnor som har utsatts för partnervåld, samt få ökad kunskap om våldet och dess konsekvenser. Gruppen leds av utbildade samtalsledare. Nästa samtalsgrupp planeras att starta i höst. Läs mer nedan och gör redan nu en intresseanmälan! 

För akut stöd eller skyddat boende ring socialtjänsten i din kommun. Efter kontorstid och på helger kontaktar du socialjouren.