Välkommen

Vi hjälper kvinnor och barn som har utsatts för hot och/eller våld i nära relation.

För socialtjänsten

Järfälla kvinnojours skyddade boende vänder sig till kvinnor och medföljande barn, som har utsatts för hot och våld i en nära relation och behöver skydd från fortsatt utsatthet. Kvinnojouren har lång erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta kvinnor och barn.

Läs mer här