För socialtjänsten

Till dig som placerar

Skyddat boende

Järfälla kvinnojours skyddade boende vänder sig till kvinnor, och medföljande barn, som har utsatts för hot och våld i en nära relation och behöver skydd från fortsatt utsatthet. Boendeformen är kollektiv med självhushåll. De boende har tillgång till sällskapsrum, samtalsrum samt att vi i varje lägenhet har ett särskilt lekrum anpassat för barn. Boendet är utrustat med skyddsanordningar och bemannat på vardagar mellan klockan 8.00 och 16.30. I boendet arbetar en verksamhetsansvarig, två kuratorer, en barnsamordnare samt en grupp volontärer. Mer information om kvinnojourens insatser finns att läsa om under menyn till vänster.

Inför tillståndskravet arbetar vi med utveckling av vårt kvalitetsledningssystem, utifrån SOSFS 2011:9.

Vilka är vi?

Personalen som arbetar hos oss har lång erfarenhet av att arbeta med våld i nära relation. Vi har bred kompetens, bland annat i form av socionomutbildning samt psykoterapiutbildning (steg1).

Vidare har vi utbildning inom BBIC, FREDA, Sara, Trappan, MI, Samtal om frihet, Hypnosterapi, Utbildning om mäns våld mot kvinnor (NCK), Barn & föräldragrupp samt kvinnogrupp (Utväg Skaraborg), Traumamedveten omsorg (TMO), Response based practice (RBP), Grundutbildning i att möta särskilt sårbara grupper (Värdighetsverket).

Jouren har även särskild kunskap om våld i ungas relationer. Utöver våra anställda har vi volontärer som är tillgängliga för de placerade fram till 22.00 på vardagar och viss helgtid.

Järfälla Kvinnojour har F-skattsedel

För placeringar

Maria

Friberg

Verksamhetschef