Vad är våld?

Ordet ”våld” ger oss ofta bilder av knytnävsslag, sparkar, blåmärken och blod. Dessa bilder av våld gör att vi riskerar att missa våldet, trots att vi har det fram­ för ögonen. Kvinnor utsätts ofta för upprepat våld över tid och våldet kan ta en mängd olika uttryck.

Psykiskt våld kan komma i uttryck genom verbala kränkningar, förnedring, isolering, kontroll, förstöra ägodelar, hot, skambeläggande, gester, metodisk nedtryckning, utpressning eller hot i relation till barnen.

 

 

 

 

 

 

 

Fysiskt våld kan vara då någon kastar saker, knuffar, hålla fast eller släpa, dra i håret, beröva sömn, nypa, slå, skaka, ta strypgrepp, tvångsmata, sparka eller hota med vapen.

Sexuellt våld är då någon tvingas utföra eller genomlida sexuella aktiviteter som en inte vill ha del i.

Ekonomiskt våld kan vara t.ex. stöld av pengar eller ägodelar, utpressning, kontroll över ekonomin eller utnyttjande.

Försummelse kan komma i utryck då någon medvetet ger felaktig medicinering, bristande hygien, otillräcklig föda, lämna någon utan hjälp och tillsyn långa perioder eller försvåra i stället för att under­lätta. 

Det latenta våldet är ständigt närvarande i kraft av sin möjlighet. Den som utsätts för våld i en nära relation lever i ständig beredskap och risken för nytt våld skapar ett strategiskt och anpassat beteende hos den utsatte för att undvika våld. Det latenta våldet är den form av våld som är tydligast även efter att den utsatta har lämnat en relation där det funnits våld.