Samtalsgrupp

Järfälla kvinnojours samtalsgrupp vänder sig till kvinnor som är, eller har varit, utsatta för våld i en nära relation.  Syftet med samtalsgruppen är att deltagarna ska få möjlighet att bearbeta sina våldserfarenheter och få en ökad kunskap om våldet och dess konsekvenser. Gruppen leds av kvinnojourens gruppledare.

Gruppen träffas vid totalt 20 tillfällen och utgår från olika teman. Vi träffas på Kvinnojourens samtalsmottagning i Järfälla kommun.  

Om du är intresserad av att delta i samtalsgruppen så kontaktar du oss (du kan redan nu anmäla intresse för vår samtalsgrupp som startar i höst). Efter din anmälan kommer du att kallas till ett personligt informationssamtal och intervju. Efter detta samtal meddelar kvinnojouren vilka som har fått plats i gruppen. Intervjuerna sker vartefter anmälningarna kommer in.

För tillfället så har vi ingen pågående samtalsgrupp men vi planerar att hålla en till hösten 2024. Vill du redan nu anmäla ditt intresse så gör det via kontaktuppgifterna nedan! 

Obs! Du måste vara 18 år för att anmäla dig. 

Samtalsmetodiken som vi använder oss av i samtalsgruppen kallas för Utväg Skaraborgs kvinnogrupp och syftar till att stärka kvinnornas motstånd mot våldet och bidra till deras återhämtning. 

Under de 20 tillfällen man ses tar man upp olika teman och det finns tid för att prata fritt utifrån den situation man befinner sig i. 

Läs mer om Utväg Skaraborgs kvinnogrupp på Socialstyrelsens hemsida här! 

Intresseanmälan samtalsgrupp!