Välkommen till Kvinnojouren Enköping!

Till oss kan du vända dig för stödsamtal och rådgivning kring din situation. Här möts du av anställd personal som har goda kunskaper om våld i nära relation, våld i hederns namn och sexualiserat våld. Vår vision är ett tryggt Enköping för alla kvinnor och barn i varje hem, och vi låter våra värdeord värme, förändring, hopp, trygghet och tillit genomsyra hela vår förening.