Kvinnojouren Enköping

Kvinnojouren Enköping är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vi syftar till att verka mot alla typer av våld och förtryck. Vi arbetar utifrån en vid definition av våld. Du kan läsa mer om våldsformer på hemsidan under kolumnen Vad är våld? Du är välkommen att kontakta oss och få stöd oavsett vilken könsidentitet och sexualitet du definierar dig med.

Kvinnojouren Enköping har funnits i Enköping sedan 1992, och vi arbetar dagligen för att verka mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Kvinnojouren Enköping är anslutna till riksorganisationen Unizon. 

Kvinnojouren drivs av föreningsbidrag från Enköpings kommun, statsbidrag från Socialstyrelsen samt stiftelser och fonder. Vi får även medel från enskilda donationer som bidrar till vår verksamhet och vårt arbete för ett tryggt Enköping för alla kvinnor och barn i varje hem. 

Föreningen har drygt 20 stycken medlemmar som arbetar aktivt på ideell basis. Kvinnojouren Enköping har tre heltidsanställda personer som arbetar kontorstid, vardagar. Personalen har adekvat utbildning och gedigen erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta personer och frågan om mäns våld mot kvinnor. Det yttersta ansvaret för Kvinnojouren Enköping har kvinnojourens styrelse. 

Vår vision är Ett tryggt Enköping för alla kvinnor och barn i varje hem, och vi låter våra värdeord värme, förändring, hopp, trygghet och tillit genomsyra hela vår förening. 
Detta gör vi:

Stödsamtal

Vi erbjuder stödsamtal och rådgivning till våldsutsatta tjejer/kvinnor (cis och trans), ickebinära samt till anhöriga som kontaktar kvinnojouren. Stödsamtalen är kostnadsfria och du har möjlighet att vara anonym om du önskar.

Stödsamtal

Praktiskt stöd

Vi kan vara behjälpliga i att förmedla kontakt till exempelvis polis, advokat, tingsrätt, sjukvård eller socialförvaltning. Vi har även möjlighet att följa med som stöd vid besök hos ovanstående instanser. Vi kan också hjälpa till i frågor rörande bland annat skilsmässa eller skyddade personuppgifter.

Skyddat boende

Kvinnojouren Enköping tar emot kvinnor och barn som behöver tillfälligt skydd på grund av våldsutsatthet. Detta sker genom placering från socialtjänst.

Skyddat boende

Samhälle

Vårt mål är ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi driver därför opinion i frågor rörande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Detta gör vi genom att kontinuerligt informera om vår förening, utbilda om mäns våld mot kvinnor, barns våldsutsatthet samt utbildar i våldspreventivt syfte för ungdomar i skolor.

Våldsprevention