Behöver du stöd?

Till vår öppna verksamhet kan du vända dig för stödsamtal och rådgivning kring din situation. Hos oss möts du av anställd personal som har goda kunskaper om våld i nära relation, våld i hederns namn och sexualiserat våld.

Känner du igen dig i att din partner kallar dig för nedsättande saker? Får du skulden för allt som går fel? Är din partner kontrollerande, svartsjuk eller anklagar dig för att vara otrogen? Har din partner slagit sönder saker hemma? Har din partner skrämt eller hotat dig, dina barn eller husdjur? Har du blivit knuffad, fasthållen eller slagen av din partner? Är du orolig för att dina barn far illa? Har någon gjort att du känt dig tvingad att ställa upp på sexuella handlingar mot din vilja? Har du blivit utsatt för våldtäkt? Känner du dig kontrollerad, bevakad eller begränsad av din familj eller släkt? Är du orolig för att behöva förlova eller gifta dig med någon mot din vilja?

Om du känner igen dig i någon av beskrivningarna ovan, tveka inte att höra av dig till oss. Du bär inte skulden och du är inte ensam. Vi finns här för dig, tror på dig och lyssnar på dig. Du kan vända dig till vår öppna verksamhet för stödsamtal och rådgivning kring din situation. Vårt stöd är kostnadsfritt och du kan vara anonym i kontakten med oss om du så önskar. Hos oss möts du av anställd personal som har goda kunskaper om bland annat mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och sexualiserat våld.

Utöver stödsamtal kan vi vara behjälpliga i stöd vid kontakt med myndigheter där vi kan följa med på besök och hjälpa dig i kontakterna med exempelvis socialtjänst, familjerätt, polis eller läkare. Vi kan även informera om dina rättigheter och stötta i exempelvis rättegång eller vårdnadstvist. Vi erbjuder också tillfälligt/skyddat boende för kvinnor och barn som blivit utsatta för våld eller hot om våld. Placeringar i boendet sker i samverkan med socialtjänsten (läs mer under skyddat boende).

Oavsett våldets karaktär, din kulturella bakgrund eller religion, din ålder, oavsett språk du talar, din könsidentitet, sexuella läggning eller om du har en funktionsvariation/nedsättning är du välkommen att kontakta oss!

Såhär kontaktar du oss:
Telefon: 0171 - 44 02 42
Mail: info@kvinnojourenenkoping.se