Vad är våld?

Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar och/eller kränker får en att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något en vill. Våld är brottsligt och det är alltid den som utövar våldet som bär ansvaret!

Vem är utsatt?

Vem som helst kan vara utsatt, men vissa grupper är särskilt utsatta!

Vem är utsatt?
Sexualiserat våld

Vill du läsa alla inlägg från vår fokusvecka om sexualiserat våld? Klicka in här!

Fokusvecka: Sexualiserat våld