Vad är våld?

Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar och/eller kränker får en att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något en vill. Våld är brottsligt och det är alltid den som utövar våldet som bär ansvaret! Här kan du läsa mer om våld och våldsutsatthet, varningssignaler, om att vara ung och utsatt och att känna oro för någon annan.

Vem är utsatt?

Vem som helst kan vara utsatt, men vissa grupper är särskilt utsatta!

Vem är utsatt?