Skyddat boende

Kvinnojouren Enköping erbjuder skyddat boende för kvinnor och barn som blivit utsatta för hot om våld och våld i en nära relation. I de skyddade boendet har vi möjlighet att ta emot husdjur. Vårt fokus är att stärka kvinnan och hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Kvinnojouren Enköping tar inte emot kvinnor med missbruk/beroende eller psykisk sjukdom eftersom vi inte är bemannade dygnet runt. Vi har många års erfarenhet och samlad kunskap kring att möta och stötta kvinnor och barn som blivit utsatta för någon form av våld.

Vårt stöd

Kvinnojouren Enköping har välutbildad personal med goda kunskap om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och sexualiserat våld. Det är alltid utbildad personal som ansvarar och håller i stödsamtalen. Vi ger stöd utifrån en metod som kallas Response -Based Practice.  Varje kvinna och medföljande barn blir erbjuden ideella jourkvinnor som kan ha en vardaglig kontakt och även sociala aktiviteter med kvinnor och barn, speciellt under kvällar och helgerna.

Vi erbjuder

  • Stödsamtal kontinuerligt där får man möjlighet att berätta om och bearbeta det man varit utsatt för. 
  • Hot– och riskbedömning utifrån standardiserade bedömningsmetoden FREDA.
  • Praktiskt stöd med ex. bostadsletarhjälp och kontakt med myndigheter och andra viktiga aktörer. Vi har möjlighet till utlåning av datorer som hjälpmedel för att kunna söka bostad, vi går även igenom hur man anmäler sig till kommunala bostadsköer och vilka aktör och möjligheter som finns m.m. 
  • Samverkan med Enköpings kommuns Utbildningsförvaltning samt samarbete med en förskola för snabbare och smidigare inskrivning av barn i skolålder och förskoleålder.
  • Genomförandeplan för vistelsen med utgångspunkt i uppdraget från placerande socialtjänst.
  • God kvalité enligt socialtjänstlagen, vilket innefattar bland annat kontinuerlig dokumentation och journalföring.

Vårt skyddade boende


Hos oss är tanken att du som kommer till oss ska leva så normalt som möjligt och återgå till ett självständigt liv – fri från våld och förtryck. Kvinnojouren Enköpings skyddade boende har en hemlig adress och personligt överfallslarm finns att erbjudas vid särskilda behov. Vårat boende har självhushåll med tillgång till TV, internet och tvättmaskin samt torktumlar.

För dig som vill placera hos oss


Arbetar du på socialtjänsten och önskar göra en placering på Kvinnojouren Enköping?
Placeringsförfrågan (samt övriga frågor) görs via telefon, 0171 – 44 02 42.
Våra öppettider är Mån-tors: 08:30 – 15:30 och Fre: 08:30 – 11:30 (lunchstängt 12:00- 13:00).
Det går även bra att maila oss om du vill veta mer om vad vi erbjuder med mera. Du är välkommen att skriva till oss på info@kvinnojourenenkoping.se


Socialtjänsten har det huvudsakliga ansvaret för de kvinnor och barn som bor hos Kvinnojouren Enköping.

Boendestatus just nu

Vi har möjlighet att ta emot placering i vårt boende!

Kontakta oss!