Skyddat boende

Kvinnojouren Enköping erbjuder skyddat boende för kvinnor och barn som blivit utsatta för hot om våld och våld i en nära relation. I det skyddade boendet har vi möjlighet att ta emot husdjur. Vårt fokus är att stärka kvinnan och hennes möjligheter att leva ett självständigt liv fritt från våld. Personal finns tillgänglig på Kvinnojouren under kontorstid Måndag-Fredag. Möjlighet till en egen stödperson i form av våra volontärer finns att tillgå för både den placerade kvinnan och barn. Vi har många års erfarenhet och kunskap kring att möta och stötta kvinnor och barn som blivit utsatta för någon form av våld.

Vårt stöd

Kvinnojouren Enköping har välutbildad personal med god kunskap om våld i nära relation, hedersrelaterat våld och sexualiserat våld utanför nära relation. Det är alltid utbildad personal som ansvarar och håller i stödsamtalen med de placerade. Vi ger stöd utifrån en metod som kallas Response-Based Practice(RBP).  Varje kvinna och medföljande barn erbjuds volontärer som kontaktpersoner som kan ha en vardaglig kontakt och sociala aktiviteter med kvinnor och barn, främst under kvällar och helger.

Vi erbjuder

  • Stödsamtal som sker kontinuerligt där man ges möjlighet att berätta om och bearbeta det våld man blivit och/eller blir utsatt för. 
  • Hot och riskbedömning utifrån standardiserade bedömningsmetoden FREDA.
  • Praktiskt stöd med ex. bostadsletarhjälp och kontakt med myndigheter och andra viktiga aktörer. Vi har möjlighet till utlåning av datorer som hjälpmedel för att kunna söka bostad. Vi går även igenom hur man anmäler sig till kommunala bostadsköer och vilka aktörer och möjligheter som finns m.m. 
  • Samverkan med Enköpings kommuns utbildningsförvaltning samt samarbete med förskola för snabbare och smidigare inskrivning av barn i skol- och förskoleålder.
  • Genomförandeplan för vistelsen med utgångspunkt i uppdraget från placerande socialtjänst.
  • God kvalitet enligt Socialtjänstlagen, vilket innefattar bland annat kontinuerlig dokumentation och journalföring.

Vårt skyddade boende

Hos oss är tanken att du som kommer till oss ska leva så normalt som möjligt och återgå till ett självständigt liv – fritt från våld och förtryck. Kvinnojouren Enköpings skyddade boende har en hemlig adress och personligt överfallslarm finns att tillgå vid behov. Vårt boende har självhushåll med tillgång till TV, internet, tvättmaskin samt torktumlare.

För dig som vill placera hos oss

Arbetar du på socialtjänsten och önskar göra en placering på Kvinnojouren Enköping?
Placeringsförfrågan görs via telefon: 0171–44 02 42

Våra öppettider är Måndag-Torsdag kl: 08:30–15:30 och Fredag kl: 08:30–11:30
(OBS! Mellan kl: 12:00-13:00 har vi lunchstängt).

Det går även bra att maila om du vill veta mer om oss eller vad vi erbjuder.
Välkommen att höra av dig till: info@kvinnojourenenkoping.se


Socialtjänsten har det huvudsakliga ansvaret för de kvinnor och barn som bor hos Kvinnojouren Enköping.

 

Akut behov av skyddat boende

Om du eller någon du känner eller kommer i kontakt med inom ramen för din yrkesutövning har ett akut behov av skydd, kontakta socialtjänsten som kan hjälpa till med en snabb placering i skyddat boende.
Vardagar 9-11 ringer du socialtjänstens mottagning vuxen: 0171 - 62 55 20.
Övrig tid samt kvällar och helger ringer du Socialjouren Uppsala: 018 - 15 00 00. Vid akut fara eller pågående brott, ring 112.