Föreläsning

Vill du att vi kommer och föreläser på din arbetsplats? Vi kan utforma utbildningsmaterialet utifrån era önskemål och behov kopplat till våld och våldsutsatthet, stöd och bemötande vid oro. Kontakta oss för mer information!

Kontakt!

Hör av dig om du önskar att vi föreläser på din arbetsplats!

Kontakt