Temavecka: Svartsjuka

Definitionen av svartsjuka är ”En plågsam känsla av att inte vara lika omfattad av en persons kärlek, vänskap eller uppmärksamhet som någon annan” (Norstedts svenska ordbok) – kortfattat en känsloreaktion som bottnar i rädsla för en rival och att bli ”utbytt” i en relation. Hela den här sidan kommer vi ägna åt svartsjuka. Anledningen till att vi låter ämnet ta stor plats här är för att vi vet att en partners svartsjuka tar stor plats i många människors liv. Svartsjuka och svartsjukebeteenden är något som många våldsutsatta vittnar om i efterhand var bland de första varningstecknen till en eskalerande våldsspiral.

Det finns en idé om att viss grad av svartsjuka kan vara bra 

 

och sund i en relation. Ibland uttrycks svartsjuka vara ett tecken på stark kärlek och passion för en partner och av det skälet anses önskvärd. För en del är svartsjukan åtråvärd i teorin men i praktiken kan den bli både obehaglig och rent av farlig.

Beteenden som brukar kopplas samman med svartsjuka uppfattas sällan som särskilt romantiska. Det är beteenden som syftar till att stilla den svartsjukas egen osäkerhet och oro men projiceras och felriktas ofta mot att handla om en partners agerande. Av det skälet är svartsjukebeteenden många gånger kontrollerande och identitets- och frihetskränkande gentemot partnern.

Vi går in mer på konkreta exempel av beteenden som vi ofta hör om i vårt arbete då en våldsutövande partner är svartsjuk här nedan. De kan också läsas som varningssignaler på beteenden som kan uppträda tidigt i en relation där vi kan antecipera eskalering.

Den svartsjuka partnern:

 

▪️Vill veta var du befinner dig och exakt vad du gör dygnets alla timmar.

▪️Ringer eller skriver många och/eller påträngande meddelanden för att försäkra sig om att du inte gör något hen inte vill att du gör.

▪️Engagerar sig i vilka du har kontakt med och vad kontakterna rör.

▪️Är uppmärksam när du pratar med andra i telefon, ger upprörda blickar och ställer påträngande frågor om samtalet när ni lagt på.

▪️Tolkar oskyldig kontakt med bekanta, vänner och familj illvilligt.

▪️Försöker få dig att avboka aktiviteter genom att ge dig dåligt samvete.

▪️Blir arg om du inte svarar omedelbart när hen ringer eller skriver.

▪️Dyker upp på jobbet / när du umgås med vänner / utför någon aktivitet och du uppfattar att det är med avsikten att kontrollera och se att du är där du sagt att du ska vara.

▪️Bjuder in sig till aktiviteter men tycks inte ha en genuin vilja att faktiskt delta utan snarast som kontrollerande strategi.

▪️Ifrågasätter vad som hänt om du kommer hem senare än vanligt.

▪️Pratar illa om dina vänner / din familj / andra i din närhet för att lyfta sig själv och trycka ner andra.

▪️Blir som besatt av tanken på specifik person i din närhet och hävdar att ni flirtar eller att relationen skulle vara olämplig på andra sätt.

▪️Avskyr dina ex utan uppenbara skäl.

▪️Anser sig ha rätten till din mobil och öppet eller i smyg läser dina privata meddelanden eller tittar på dina bilder.

▪️Tycker att det är självklart att hen ska ha rätt till dina lösenord och koder eller försöker få tillgång till dem öppet eller i smyg.

▪️Hävdar bestämt att du ljuger ofta

▪️Har misstänkt bra koll på telefonsamtal du haft då hen inte varit närvarande, tycks ha sett bilder du inte skickat / lagt upp på sociala medier eller läst meddelanden du inte berättat om. Du kan ha tankar om att att din partner installerat spionprogram i din mobil.

▪️Rättfärdigar dessa beteenden med att ”om du inte har något att dölja så är det väl inget problem?”

 

Dessa ”regler” är sällan ömsesidiga – Personen förväntar sig eller kräver insyn i dina privata sfärer men öppnar inte upp för samma transparens själv.

Lita på dig själv

Svartsjukebeteenden är inte sällan det första våra stödsökande uppger när de berättar om hur våld introducerats i relationen och det finns oändligt många sätt som svartsjuka kan yttra sig på. Vissa beteenden kan i början av en relation uppfattas som sprungna ur nyfikenhet och intresse vilket kan kännas smickrande och fint. Men i en kontext av svartsjuka som drivkraft kan det visa sig snarast handla om kontroll. Ett sätt att enkelt avgöra är att gå till sig själv och känna efter. Väcker beteendet obehag, en dålig magkänsla och rädsla är det en indikator på att något är fel. Känns det inte bra är det helt enkelt inte bra och det kan vara fråga om ett potentiellt eskalerande våldsbeteende. Det är till exempel en skillnad mellan att som partner vara nyfiken och intresserad av vad du gör om dagarna och att vara kontrollerande, hotfull och aggressiv i sin ton om du inte omedelbart svarar på sms om vad du gör, med vem och var. Även om det inte skulle handla om svartsjuka och beteenden en partner gör inte känns bra i magen är det lika värt att lyssna på. En relation ska ju kännas i grunden trygg, härlig och bra!

Object reference not set to an instance of an object.