Vid placering i skyddat boende

Detta ingår vid en placering hos oss

 • Geografiskt skyddat läge med bra förbindelser
 • Skalskydd med larm, kodlås och säkerhetsdörrar
 • Professionell säkerhetsbedömning med bedömningen Hög säkerhet
 • Regelbundna säkerhetsgenomgångar för personal, volontärer och boende
 • Daglig kontakt med personal på vardagar
 • Behandlande samtalsstöd
 • Volontärbesök med aktiviteter två till tre gånger per vecka inkl helger
 • Kvalitetsledningssystem och Kvalitetssäkring
 • Anställd med lång och kontinuerlig erfarenhet
 • Välutbildade och erfarna volontärer, bl a 15 hp Våld i nära relationer vid NCK, Uppsala universitet samt Webbkurs om våld, Länsstyrelsen, m fl
 • Individuella stödinsatser
 • Omsorg om barnen och deras särskilda behov av stimulans och utveckling
 • Insynsskyddad biltransport
 • Medföljande till myndigheter, sjukvård, advokat mm
 • Hjälp med ansökan om bidrag, skyddade personuppgifter, bostad, äktenskapsskillnad mm
 • Kartläggning av hotbild
 • Säkerhetsgenomgång
 • Social genomförandeplan
 • Tillgång till kommunal SFI
 • Universitet på orten - LNU
 • Extra hjälp vid in- och utflyttning med inhandling och planering
 • Genomgång av ekonomin
 • Uppföljningssamtal efter utflyttning
 • Samhällsinformation
 • Erbjuder FREDA-beskrivning och PATRIARK-V2

Kvinnojuren och Ungdomsjouren Kalmar

Vi är organiserade under Unizon
Vi genomgår regelbundna vidareutbildningar i kvalitets- och säkerhetsfrågor, internt såväl som externt.