För våra medlemmar

Vi är glada och stolta över våra stödmedlemmar, som tillsammans visar att vår organisation utför ett viktigt arbete som en samhällsbärande funktion. Vårt enda syfte är samhällsvinsten. Vi arbetar för ett gemensamt samhälle fritt från våld.

För att löpande hålla dig uppdaterad om vad som händer i vår organisation så rekommenderar vi dig att i första hand följa vår sida på facebook.

För att löpande hålla dig uppdaterad om vad som händer i vår organisation så rekommenderar vi dig att i första hand följa vår sida på facebook.

Kvinnojouren & Ungdomsjouren Kalmar Verksamhetsberättelse 2021

thumbnail

Verksamhetsberättelse 2021

4.9MB

Verksamhetsberättelse 2022