Bli medlem och volontär

Du kan göra skillnad - bli medlem i Mira!

Medlemmar och volontärer är en oerhört viktig komponent för att vi ska kunna bedriva vårt arbete för ett jämställt och våldsfritt samhälle.

Som medlem kan du vara engagerad som volontär eller som stödmedlem. För att ha möjlighet att agera som volontär ger vi dig utbildning i kvinnojourskunskap för att hålla en hög kvalité gentemot de kvinnor och barn som du möter samt för att ge dig trygghet i ditt uppdrag.

Som volontär kan du 

  • Engagera dig i Öppet-hus-kvällar med olika teman för kvinnor och barn som bor/har bott på jouren
  • Ingå i jourens barngrupp som gör olika aktiviteter te x baka, måla, läsa läxor
  • Fungera som kontaktkvinna till kvinnor och barn som bor på jouren
  • Agera som Mira-ambassadör i det offentliga rummet

Ring oss på 0725 211 711 eller maila till kontakt@kvinnojourenmira.se så berättar vi mer om våra volontäruppdrag!

Har du inte tid eller möjlighet att agera som volontär nu? Då kan du istället vara stödjande medlem! Vi välkomnar kvinnor, män och organisationer som stödmedlemmar.

Medlemsavgiften är 100 kronor/år och betalas in på vårt bankgiro 5980-9814 eller swishas till 1236022289. Glöm inte skriva ditt namn och din e-postadress.