Stöd till barn som utsätts för våld

Mira erbjuder barn som är i behov av stöd och skydd möjlighet till boende tillsammans med sin mamma. Barnen har möjlighet att få stödsamtal genom TRAPPAN, vilket alla barn som bor hos oss erbjuds. Vi bemöter barnen individuellt som små människor med stora rättigheter med egen rätt till stöd, skydd och bearbetning. Barnen bemöts av erfaren personal som har gedigen kunskap om barn och våld.

Kontakta oss på 0725 211 711

Support for children experiencing violence

Mira offers accommodation for children in need of support and protection, together with their mother. The children at our women´s shelter have the opportunity to get support through a model  called "TRAPPAN"", which we offer all the children living at our shelter. We meet the child as a small human with great rights, especially with their own right to support, protection and processing. Our staff who meet the children are greatly experienced and have solid knowledge about children and violence.

Call us at 0725 211 711