Kvinnojouren Mira

Kvinnojouren Mira har funnits sedan 1982. Vi är en icke vinstdrivande, ideell förening som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi riktar oss till för kvinnor och barn som utsätts för eller har upplevt våld, ofta av den person kvinnan är sammanlevande med.

Vi erbjuder kostnadsfria stödsamtal, skyddat boende och systerskap. Hos oss kan kvinnorna få stöd i kontakt med myndigheter. Vårt skyddande boende består av fullt utrustade lägenheter. Vi fyller de krav som Socialstyrelsen ställer för att vara utförare av insatser enligt Socialtjänstlagen. Alla barn som kommer till oss bemöts individuellt med deras rättigheter i bejakande. Vi kan erbjuda TRAPPAN-samtal vid behov.

Verksamheten finansieras genom verksamhetsbidrag från Nyköping och Oxelösund kommuner samt omgivningens generositet i form av gåvor, stora som små.

Kvinnojouren Mira är en del av föreningen Kvinno- och tjejjouren Mira. Läs mer på Facebook och Instagram. Läs mer om tjejjouren på www.tjejourenmira.se eller besök sidan på Facebook eller Instagram .

Vi har tystnadsplikt och du har möjlighet att vara anonym i kontakten med oss. Förutom kontakt genom fysiska besök, telefon och mail kan vi även erbjuda digitala möten.


Kvinnojouren Mira är medlem i Riksförbundet Unizon, som samlar 140 jourer, samt i Länsföreningen för kvinno- och tjejjourer i Sörmland.

 

Tillsammans jobbar vi för ett jämställt samhälle fritt från våld!