Stöd till kvinnor som utsätts för våld

Vad är våld? Är jag utsatt för våld?

Det är lätt att fastna i sina egna funderingar. Våld förekommer i olika skepnader som materiellt våld, psykiskt våld, fysiskt våld, digitalt våld, sexuellt våld, ekonomiskt våld, latent våld och försummelse.

Nedan följer vanliga tankar och frågor som vi stöter på;

"Hen klippte sönder min favorittröja. Är det våld?"

"Min partner har åsikter kring min familj och vänner och vill inte att jag träffar dem. Det har blivit allt mer sällan jag ser dem."

"Hen vill alltid veta vart jag är och vad jag gör"

"Ibland är min partner väldigt kärleksfull, ibland säger hen hur dålig och värdelös jag är"

"Min partner har bilder på mig som hen hotar att lägga ut på nätet"

Är det något du funderat kring? Hör gärna av dig till oss på Mira. Det kan vara skönt att prata med någon som har kunskaper i ämnet våld och som är van att prata om dessa frågor. Du kan vara anonym och vi har tystnadsplikt.

Mira erbjuder stöd och rådgivning för kvinnor som utsätts för våld. Vi finns på telefon 0725 211 711 eller mail kontakt@jourmira.se. 


Vi har en öppen samtalsmottagning som är kostnadsfri dit du kan få komma och samtala med erfaren personal. Vi erbjuder även skyddat boende för dig och dina barn. Vi kan bistå som stöd i kontakt med myndigheter.

Support for women experiencing violence

Mira offers support and free counselling for women who experience and are exposed to violence. We have a small counseling center where you can meet experienced staff who has solid knowledge about violence and violence in close relations. We also offer accommodation at our women´s shelter for you and your children as well as support in contact with authorities.

Give us a call at 0725 211 711 or email us at kontakt@jourmira.se. You can be anonymous and we have professional secrecy.