KVINNOJOUREN MOA

Kvinnojouren MOA erbjuder stöd och skydd till kvinnor som har blivit eller riskerar att utsättas för våld, hot och kränkningar i en nära relation samt har blivit eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. När vi inte kan svara, lämna ett meddelande så ringer vi upp. Om du är i en akut situation ring 112, begär socialjouren eller polis.

Behöver du eller någon du känner stöd?

Vi erbjuder samtalsstöd, chatt och har ett skyddat boende.

Kontakta oss!
Du kan också bidra

Jobbet som kvinnojouren MOA gör vore inte möjligt utan insatsen från våra volontärer, medlemmar, sponsorer och bidragsgivare.

Klicka här!