För socialtjänst

Är ni i behov av ett skyddat boende som har möjlighet att ta emot en ensam kvinna, en kvinna med barn och/eller kvinna med husdjur? Då är vi rätt för er!

Kort information om vår verksamhet
Kvinnojouren MOA är ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor över 18 år beläget på en
skyddad adress i Eskilstuna kommun. Vi har även en lägenhet i närheten av det skyddade
boendet dit vi välkomnar medföljande husdjur. Vårt kollektiva boende har tio rum med
eget badrum och för större familjer erbjuder vi två eller fler rum belägna med
genomgångsdörr. På varje våningsplan finns ett TV-rum, ett barnrum och ett kök med två
tillagningsplatser. Hela vårt skyddade boende är rullstolsanpassat. Vi har även ett
ungdomsrum där de äldre barnen har möjlighet att spela pingis, Nintendo eller kolla på film
ostört från yngre barn. På bottenvåningen av det skyddade boendet har vi våra
kontorslokaler. Hos oss finns utbildad personal i rollerna; samtalsstödjare, boendestödjare och barnansvarig. Vi har även volontärer i verksamheten som finns tillgängliga efter att ordinarie personal gått hem samt under helger.

Vi erbjuder individanpassat stöd utifrån kvinnan och barnens behov i dialog med
placerande myndighet. Det som tidigare placerande socialsekreterare uttryck som
särskilt positivt om oss är att vi utan extra kostnad erbjuder:

 • Att hämta eller möta upp kvinnor och barn inom 20 mil från Eskilstuna
 • God dialog med arbetsmarknaden
 • Strukturerade enskilda stödsamtal och samtalsgrupper
 • BRA-samtal och TRAPPAN-samtal för barn
 • SARA/PATRIARK
 • Stöd vid myndighetskontakter och rättsprocesser både under och efter placeringstiden
 • Praktisk hjälp
 • Flytthjälp och stöd med inventarier och husgeråd
 • Volontäraktiviteter på kvällar och helger
 • Meningsfulla fritidsaktiviteter för kvinnor och barn
 • Telefontolk
 • Dialog med lokala bostadsbolag för möjliggörande av flytt till egen bostad i
  kommunen vid avslutad placering
 • Volontärer tillgängliga efter kontorstid
 • Kostnadsfritt fortsatt stöd efter avslutad placering

Kvalitetsindikatorer
Vårt gemensamhetsboende erbjuder ett säkert skydd för kvinnor och barn. Vi följer
Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för skyddat boende och har ett utökat skalskydd med
direktlarm till larmcentral, kodlås, säkerhetsfönster och kameraövervakning samt erbjuder
överfallslarm (personlarm) vid behov.