Om kvinnojouren MOA

Verksamheten har funnits i Eskilstuna sedan år 1982. Vi erbjuder stödsamtal, stöd via chatt och tillfälligt skyddat boende för kvinnor. Vi har tystnadsplikt och det kostar ingenting att ha kontakt med oss.

Kvinnojouren MOA är en ideell förening vars uppgift är att:

- Bedriva jourverksamhet för kvinnor och barn som är utsatta för våld, hot och kränkningar.
- Verka offentligt för förändring av attityder och värderingar i synen på kvinnor och barn som är utsatta för våld.
- Förutom uppgiften att ge råd och stöd till hjälpsökande kvinnor och att särskilt uppmärksamma barnens egen situation ingår också det fortlöpande arbetet på jouren såsom administration och skötsel av lokalerna.

Kvinnojouren MOA är en bidragsfinansierad verksamhet och Eskilstuna kommun är den största bidragsgivaren. IOP-avtal, Ideellt Offentligt Partnerskap finns med Eskilstuna kommun.