KVINNOJOUREN MOA

Kvinnojouren MOA erbjuder stöd och skydd till kvinnor som har blivit eller riskerar att utsättas för våld, hot och kränkningar i en nära relation samt har blivit eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. När vi inte kan svara, lämna ett meddelande så ringer vi upp. Om du är i en akut situation ring 112, begär socialjouren eller polis.

Behöver du hjälp?

Till oss kan du vända dig om du har några som helst frågor eller vill prata. Det kan handla om dig själv eller om någon i din närhet, det är alltid kostnadsfritt och du kan vara anonym. Vi lyssnar och om du vill eller behöver kan vi hjälpa dig med konkreta råd och tips.

Kontakta oss!
Skyddat boende

För placeringsförfrågan - ring oss: 016-51 21 09

För socialtjänst
Du kan också bidra

Jobbet som kvinnojouren MOA gör vore inte möjligt utan insatsen från våra volontärer, medlemmar, sponsorer och bidragsgivare.

Klicka här!