Vi kämpar tillsammans

Vi riktar ett särskilt tack till våra medlemmar och volontärer för deras stöd! Kvinnojouren MOA är inte fullt finansierad och därför riktar vi även ett stort tack till alla privatpersoner, organisationer, företag och politiska partier som skänkt pengar. Alla gåvor - stora och små är mycket betydelsefulla för oss.