Bli medlem

Du som har tagit ställning mot våld i nära relationer kan ge ditt stöd till oss på Kvinnojouren MOA. Vi arbetar aktivt och direkt med kvinnor utsatta för våld i en nära relation. De barn som bor på MOA får stöd genom vår barnverksamhet.

Det finns flera sätt att stödja de kvinnor och barn som har blivit utsatta för våld, hot och kränkningar.

Att bli stödmedlem kostar 200 kronor/år. Alla medlemsavgifter samt gåvor går oavkortat till kvinnorna och deras barn. Det kan vara till behov när de bor på vårat skyddade boende, såsom mat, kläder hygienartiklar mm. Det är också ofta till hjälp när de flyttat från oss till eget boende, tex husgeråd, transporter vid köp av möbler osv. 

Vi välkomnar alla att bli stödmedlem

Klicka här för att bli medlem

SWISH NR: 1231508589, ange namn och adress.

Allt för att vår vision om Ett samhälle fritt från våld för alla ska bli möjlig.

Berätta att du är medlem – du kan berätta för dina vänner att du är medlem i Kvinnojouren MOA och på det sättet bidra till att alla vi i samhället diskuterar problematiken våld i nära relation och att vi tillsammans bidrar till att attityder kring våldsutsatthet bland kvinnor blir bättre.