Kvinnojouren Nacka Värmdö

Vi finns här - välkommen att höra av dig !

För ett jämställt samhälle fritt från våld

Kvinnojouren Nacka Värmdö arbetar med våldsprevention och samverkan med lokalsamhället och allmänheten - för att verka för ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi driver den öppna samtalsmottagningen SamtalsForum som erbjuder stöd och rådgivning till vuxna och barn som är utsatta för fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt våld. Även anhöriga är välkomna att höra av sig för att få stöd och råd. Vi finns här och vi vill lyssna på dig - du är varmt välkommen att höra av dig.