Sponsorer & Samarbeten

Vi samarbetar gärna med lokalsamhället för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och barn som far illa. Vill din förening eller ditt företag synas och höras tillsammans med oss? Varmt välkommen att höra av dig!

Våra sponsorer 

 Colt commits to achieving global net zero emissions by 2030