Om våld

Att du inte får träffa vänner och familj utan din partners tillåtelse. Att någon har sex med dig fast du inte vill. Att du blir sparkad, knuffad eller slagen. Att din partner använder dina pengar utan din tillåtelse. Att du ständigt känner att du behöver anpassa dig för att din partner inte ska bli upprörd eller aggressiv och att det känns som att det är ditt fel. Våld kan ta sig uttryck på flera sätt.

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill
Per Isdal

 

Fysiskt våld är fysiska handlingar som skadar eller kontrollerar. Det kan vara allt ifrån slag, knuffar, fasthållning eller stryptag. Det är inte ovanligt att det fysiska våldet är riktat mot kroppsdelar där skadorna går att dölja eller att våldet medvetet inte ger några skador som syns. 

Exempel:

 • Knuffar, sparkar, slag eller en örfil.
 • Att bli fasthållen, dragen i håret eller biten.
 • Stryptag eller kvävningsförsök.
 • Våld med användning av tillhyggen, knivar eller vapen.

 

Kom ihåg: det är alltid bra att dokumentera skadorna du får efter fysiskt våld, även om du skulle vara osäker på om du vill polisanmäla just nu. Kontakta vården så snart som möjligt eller skicka bilder och annan dokumentation till någon du litar på.

Psykiskt våld är den vanligaste formen av våld i en nära relation. Det kan handla om att du blir utsatt för isolering, hot, skambeläggande och emotionell utpressning. Det är inte ovanligt att det sker en snabb växling mellan våld och kärlek. Detta gör våldet oförutsägbart och leder till en psykisk nedbrytning, dåligt självförtroende, starka känslor av skam och ett emotionellt band till förövaren som ofta gör det svårt att lämna relationen.

Exempel:

 • Verbala kränkningar där du får höra att du är helt värdelös och blir kallad för nedsättande ord. Det kan ske både direkt och subtilt.
 • Din förövare får dig att börja tvivla på din egen verklighetsuppfattning, får dig att framställas som psykiskt sjuk eller galen.
 • Du blir kontrollerad och får ett minskat handlingsutrymme. Du känner att du inte kan träffa vem du vill utan att bli utfrågad och skambelagd.
 • Förövaren vänder allt du gör emot dig och får dig att känna att allt är ditt fel.                 

Alla sexuella handlingar eller beröringar som sker utan samtycke definieras som sexuellt våld. Det kan handla om att du känner dig tvingad till att ha sex, att någon har sex med dig fast du säger nej, att du är under hot eller inte varit i ett tillstånd där du kunnat ge ditt samtycke.

Exempel:

 • Oönskad beröring eller trakasserier
 • Påtvingade sexuella handlingar
 • Tjatsex eller husfridssex 
 • Att ofrivilligt få nakenbilder skickat till sig eller att tvingas skicka nakenbilder. 
 • Våldtäkt.

 

Kom ihåg: det finns akutmottagningar för våldtagna där du kan få stöd och hjälp upp till en månad efter övergreppet. I Stockholm ligger akutmottagningen på Södersjukhuset. De har öppet dygnet runt. Läs mer

 

 

Ekonomiskt våld handlar om att din partner kontrollerar delar av eller hela din ekonomi. Våldet leder till en ekonomisk beroendeställning till din partner och kan hindra din självständighet eller möjlighet att lämna relationen.

Exempel:

 • Du tillåts inte att ha kvar eller tjäna egna pengar.
 • Din partner tar lån i ditt namn utan att du vet om det/du känner dig hotad att gå med på det fast du inte vill.
 • Din partner använder dina pengar utan din tillåtelse, till exempel genom att spela bort dem.
 • Du blir lurad eller manipulerad i ekonomiska frågor, till exempel gällande en gemensam bostad.

 

Exempel:

 • Att sparka i väggar och slå sönder inredning.
 • Att förstöra eller hota med att förstöra någons ägodelar, ofta saker med ett högt personligt eller ekonomiskt värde.
 • Våld mot husdjur eller hot om våld mot husdjur. Rädsla för att ett husdjur kommer att skadas gör det ofta svårare att lämna en våldsam relation.

 

Kom ihåg: det finns skyddade boenden som tar emot husdjur. Det finns också organisationer som exempelvis VOOV som arbetar med att hitta jourhem till ditt djur om du behöver fly till ett skyddat boende.

Ibland är våldet att behöva gå med en obehaglig, stressande känsla av att någonting kommer att hända och att inte veta exakt vad eller när. Det kan beskrivas som att gå på äggskal och att hela tiden behöva vara på sin vakt.

Exempel:

 • Du kan känna igen kroppsspråk eller se på förövarens blick om hen kommer bli aggressiv, hotfull eller otrevlig.
 • Du kan känna att du behöver anpassa dig eller bete dig på ett visst sätt för att våldet inte ska eskalera.

Om du är beroende av din förövare för att få vård och omsorg på grund av ålder, funktionsvariation eller på annat sätt befinner dig i en beroendeställning, kan du bli utsatt för försummelse.

Exempel:

 • Medveten feldosering eller undanhållande av medicin.
 • Bli nekad vård och stöd i vardagen.
 • Hindras från att uppsöka sjukvård.

Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas av att våldet utövas kollektivt. Om du anses utmana rådande normer anses du dra skam över hela familjen och riskerar att straffas för att familjen eller släkten har förlorat sin heder och sitt sociala anseende. Att bryta mot rådande normer kan till exempel vara att bli tillsammans med någon som familjen inte har valt eller att komma ut som HBTQ-person.

En person kan vara offer för hedersrelaterat våld och samtidigt utöva det mot någon i sin närhet.

Exempel:

 • Det egna handlingsutrymmet blir begränsat. Hot och kontroll som begränsar dig till att lämna hemmet, att inte själv få välja vem du vill umgås med eller att inte få välja partner. Kontrollen utövas kollektivt av flera personer.
 • Fysiskt våld eller hot om fysiskt våld kan vara ständigt närvarande.
 • Arrangerade tvångsäktenskap och könsstympning är ibland en del av hedersrelaterat våld och förtryck.

 

                   

Våld i nära relation är någonting som alla kan bli utsatta för. Till följd av samhällets diskriminering och marginalisering kan en del grupper befinna sig i en särskilt sårbar position för våldsutsatthet. Det kan till exempel gälla dig som HBTQIA-person, du som är äldre, har en funktionsnedsättning, lever i missbruk eller prostitution eller du som har utländsk bakgrund. Barn och ungdomar är också särskilt utsatta. Läs mer