Anhörig

Misstänker du att någon i din närhet är utsatt för våld i nära relation? 

Det är inte okomplicerat att lämna en våldsam relation och uppbrottsprocessen kan ta tid. Även efter en separation kan våldet fortsätta och stödet från omgivningen behövs mer än någonsin. 

Det kan kännas svårt och frustrerande att stå nära någon som utsätts för våld och du kan själv behöva stöd för att kunna hjälpa på bästa sätt. Du som anhörig, vän, bekant eller du som i ditt jobb möter våldsutsatta är varmt välkommen att kontakta oss för råd och stöd. 

Allt stöd hos oss är kostnadsfritt. Du får vara anonym och vi har tystnadsplikt.

 

OBS! RING ALLTID POLISEN PÅ 112 OM SITUATIONEN ÄR AKUT.

 

💜 VÅGA FRÅGA. 

Det kan kännas svårt och påträngande att fråga om våld, men kom ihåg att en fråga visar att du bryr dig. Tänk på att ställa frågan när ni är ensamma, så att inte förövaren hör.

Det kan vara bra att ställa raka frågor: ”Är hen våldsam?” ”Känner du dig kontrollerad?"

Om det känns enklare kan du inleda samtalet med att ställa en mer allmän fråga som: ”Hur har ni det tillsammans?” eller "Är det något som skaver?"

Din vän kommer kanske att förneka att hen blir utsatt för våld, men en fråga kan ändå starta tankar och vara stärkande för den som är utsatt.

Tänk på att våld kan vara både fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt.

 

💜 LYSSNA UTAN ATT DÖMA.

Lyssna och tro på vad den som är utsatt berättar. Oftast är det just att någon lyssnar och bekräftar våldet som är värdefullt, inte att få goda råd. Bekräfta att det som sker inte är okej, men undvik att prata illa om förövaren, det finns då en stor risk att din vän går in i försvarsställning eller inte berättar mer om situationen. Försök inte heller hitta ursäkter eller förklaringar till förövarens beteende.

Känslor av skuld och skam är ofta starka hos någon som blir utsatt för våld. Det är något man kan få hjälp att bearbeta genom samtalsstöd hos oss.

Du kan påminna om att ansvaret och skulden alltid hör hemma hos förövaren.

 

💜 STÅ KVAR.

Det är ofta svårt att lämna en våldsam relation. En del av det psykiska våldet kan vara en växling mellan våld och värme som skapar ett starkt band till förövaren. Den som är våldsutsatt kan också känna sig väldigt rädd för vad som händer om hen bestämmer sig för att lämna. Ekonomiskt våld kan göra att det rent praktiskt känns omöjligt att gå skilda vägar.

Kom ihåg: du kan inte fatta några beslut åt din vän. Det är viktigt att hen får göra det i sin egen takt. Visa att du finns kvar och fortsätt att involvera din vän i planer. Fortsätt att hålla kontakten, att skicka sms och visa att du finns där.

 

💜BERÄTTA ATT DET FINNS STÖD ATT FÅ.

Om man är utsatt för våld i nära relation har man rätt till stöd och skydd från samhället. Du kan hänvisa till att ringa den lokala kvinnojouren eller socialtjänsten för råd och stöd. Kvinnofridslinjen 020 50 50 50 har öppet dygnet runt. Även du som anhörig kan ringa till Kvinnofridslinjen för råd och stöd.

Inge hopp. Det finns en väg ut. Första steget är alltid att berätta för någon.

 

💜DOKUMENTERA. 

Skriv ner och dokumentera eventuella skador och det som du får berättat för dig. Det är bra att skriva ner datum och tid när du fick informationen.

Uppmuntra din vän till att dokumentera det hon blir utsatt för.

 

💜FORTSÄTT STÖTTA ÄVEN EFTER EN SEPARATION.

Visa att du finns kvar och att du bryr dig, även efter att din vän har lämnat relationen. Det tar tid att läka efter att ha levt med våld. Stödet och förståelsen behövs lika mycket nu som innan separationen.

 

💜 AKUT – RING 112. Ring alltid polisen på 112 om du upplever att någon befinner sig i akut fara eller om ett barn far illa.

Du kan även rådfråga socialtjänsten i din kommun om du är orolig för någon i din närhet.

Nacka socialtjänst: 08-718 80 00

Värmdö socialtjänst: 08-570 470 00