Barn och unga

På Kvinnojouren Nacka Värmdös öppna samtalsmottagning erbjuder vi stödsamtal till barn och unga som har upplevt våld i hemmet. Du som förälder kan också få stöd och råd kring hur du kan stötta och hjälpa ditt barn. Genom samtal får barn och unga möjligheten att bearbeta sina upplevelser som en del av sin läkningsprocess. Samtalen sker helt på barnets villkor, utifrån hens perspektiv.

TRAPPAN-SAMTAL

Vi har anställd personal som är utbildad i Trappan-modellen. Trappan är Rädda Barnens modell för krissamtal med barn och ungdomar från 4 år som har upplevt våld i hemmet. Syftet är att barnet ska få möjligheten att berätta om och bearbeta sina upplevelser av våldet. Samtalen sker helt på barnets villkor och anpassas utifrån barnets ålder och förförståelse av våld.  

Läs mer om Trappan på Socialstyrelsens hemsida.

HÄR OCH NU

HÄR-OCH NU är stödsamtal för barn och ungdomar som upplever konflikter i hemmet.

 

Allt stöd hos oss är kostnadsfritt.

08 601 95 72 (måndag-fredag 12-16) Av säkerhetsskäl ringer vi inte upp missade samtal, lämna ett meddelande om du vill att vi ringer upp dig.

info@kvinnojourennackavarmdo.se

Chatt (fredagar 12-14) 

Du kan vara anonym och vi har tystnadsplikt.