Samtalsmottagning

Kvinnojouren Nacka Värmdö driver en öppen samtalsmottagning som vänder sig till dig som blivit utsatt för våld av en närstående. Vi välkomnar alla våldsutsatta, oavsett könsidentitet. Du behöver inte veta vad du ska börja berätta och du behöver inte ha bestämt dig för att lämna relationen. Du behöver inte vara helt säker på att du har blivit utsatt för våld och det spelar ingen roll om du vill berätta om någonting som hände igår kväll eller för flera år sedan. Vi lyssnar på dig, utan att döma eller ifrågasätta.

Vi kan erbjuda

  • Stödsamtal på samtalsmottagningen eller via telefon. Du får bearbeta våldet, sätta ord på det du blivit utsatt för, börja läka och se att skulden och ansvaret för våldet alltid hör hemma hos förövaren. Vi lyssnar och möter dig där du befinner dig.
  • Praktiskt stöd. Ibland behöver man ta tag i det praktiska för att kunna bearbeta och förstå våldet. Det kan vara svårt att veta vart man ska börja och det är ännu svårare att göra det ensam. Vi kan vara ett stöd i kontakt med myndigheter och i rättsprocesser, förmedla kontakt med advokat och informera om sekretessmarkering mm.
  • Kunskap och förståelse för vad våld i nära relationer är. Vi som jobbar på Kvinnojouren Nacka Värmdö har lång erfarenhet och kompetens om våldets mekanismer, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

 

Allt stöd hos oss är kostnadsfritt. Du får vara anonym och vi har tystnadsplikt. Tolk erbjuds alltid vid behov.

 

Det finns en väg ut. Första steget är alltid att berätta för någon.

Kontakta oss för att boka en tid på samtalsmottagningen eller för att få ett stödsamtal över telefon. Av säkerhetsskäl ringer vi inte upp missade samtal, lämna ett meddelande om du vill att vi ringer upp dig.

08 601 95 72 (måndag-fredag, 12-16)

info@kvinnojourennackavarmdo.se