Välkommen till Kvinnojouren Örnsköldsvik!

Kvinnojouren i Örnsköldsvik är en ideellt arbetande förening som funnits sedan 1983. Det finns ett trettiotal ideella volontärer som turas om att svara i jourtelefonen, sitta i chatten och några finns till hands i i vårt skyddade boende. Jouren har också tre anställda. Vi tillhör riksorganisationen Unizon. Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld och förtryck. Vårt arbete bygger på respekt och medmänsklighet. De personer som söker vår hjälp skall känna sig respekterade och trodda, de ska känna att de får stöd och hjälp med att bli stärkta. De ska känna att de får stöd i viktiga beslut tex skilsmässa, polisanmälan och liknande. Kvinnojouren finns här för dig som behöver komma ifrån en våldsam miljö och relation.

Förebygga våld

Anlita oss för utbildning i våldsprevention.

Utbildning
Vill du hjälpa oss att bli ännu bättre?

Tryck på knappen nedan som heter Kontakt. När du kommer till sidan som heter Kontakt finns ett formulär för dig som vill lämna synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag längst ner på sidan. Tryck på knappen som heter "Länk till synpunkter, klagomål och förbättringar. Tack för att du hjälper oss att bli ännu bättre!

Kontakt