Välkommen till Kvinnojouren Örnsköldsvik!

Kvinnojouren i Örnsköldsvik är en ideellt arbetande förening som funnits sedan 1983. Det finns ett tjugotal ideella volontärer som turas om att svara i jourtelefonen, några arbetar också med att svara på frågor i chatten. Jouren har också två stycken anställda som arbetar på kontoret. Vi tillhör riksorganisationen Unizon. Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld och förtryck. Vårt arbete bygger på respekt och medmänsklighet. De personer som söker vår hjälp skall känna sig respekterade och trodda, de ska känna att de får stöd och hjälp med att bli stärkta. De ska känna att de får stöd i viktiga beslut tex skilsmässa, polisanmälan och liknande. Kvinnojouren finns här för dig som behöver komma ifrån en våldsam miljö och relation.

Förebygga våld

Anlita oss för utbildning i våldsprevention.

Utbildning