Kvinnofridsbarometern 2021

13:e dec 2021

Den 10/12 släpptes Kvinnofridsbarometern 2021 – en undersökning av kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor.
Undersökningen gjordes första gången 2015 och görs i år för fjärde gången. Unizon ser tyvärr få förbättringar. Sverige kan bättre! Kvinnofrid och barnfrid måste prioriteras i landets alla kommuner. Det handlar om kvinnors och barns liv.

Ta del av hela rapporten här