Namninsamling för alla barns rätt till ett hem utan våld!

12:e apr 2021

Den 26 maj 2021 ska Sveriges riksdag rösta om ett lagförslag som gör det straffbart att utöva våld inför ett barn. Ett stort och viktigt steg för upprättelse för alla barn som tvingas växa upp med pappas våld mot mamma!

Inom ramen för projektet SE BARNEN har Film & Tell startat en namninsamling  för alla barns rätt till ett hem utan våld. Barn som upplever pappas våld mot mamma är idag inte brottsoffer fullt ut i juridisk mening. Men de ser våldet. De hör våldet. De lever i det. Det kan vi inte acceptera längre. Vi kräver att riksdagen röster ja till att införa lag om barnfridsbrott! 

Att som barn uppleva när exempelvis mamma blir slagen, hotad eller kränkt av pappa kan inte bedömas som annat än en form av psykisk misshandel och ett brott mot barnet! 

För alla barn som flytt tillsammans med sin mamma till en kvinnojour. För alla barn som kontaktar Unizons tjej- och ungdomsjourer eller andra stödverksamheter och berättar om våld hemma. För alla barn som inte ännu har vågat berätta om våldet hemma. Skriv på och hjälp oss att sprida namninsamlingen: 

https://www.sebarnen.org/ 

Läs Unizons pressmeddelande om barnfridsbrottet här!