Kvinnojouren Söderslätt

Vi är ett skyddsboende som riktar oss till kvinnor, män och familjer. Att bli utsatt för hot eller våld är kränkande och känsloladdat. Våld i nära relation finns i alla samhällsklasser. Våld i nära relation innefattar alla former av våld mellan närstående. Det kan handla om fysisk, psykiskt, sexuellt, materiellt eller ekonomiskt våld. Om du befinner dig i en våldsam relation och behöver någon att prata med kan du ringa vår jourtelefon som är öppen dygnet runt. Vi erbjuder även samtalsstöd och skyddat boende. På kvinnojouren Söderslätt möter du utbildad och engagerad personal.

Vi specialiserar oss även på våld i nära relation riktad till män och deras barn.

Våld i nära relation riktad mot män ser i stort sätt ut på samma vis som våld i nära relation riktad mot kvinnor, Dock uppger män oftare att de utsätts för psykiskt våld av sin partner snarare än fysiskt. Det kan handla om verbala angrepp, social eller ekonomisk isolering, hot om fysiskt våld och förstörelse av personliga tillhörigheter. Det saknas idag skyddade boende specifikt för män och det upplevs fortfarande som skamfyllt och svårt att berätta för någon att man som man är utsatt.