Välkommen till Kvinnojouren Söderslätt

Vi riktar oss till kvinnor, män och familjer som bor i Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun som upplever eller söker stöd för våld i nära relationer. I våra skyddade boenden tar vi emot kvinnor, män och barn från hela landet. Kvinnojouren Söderslätt är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar dagligen utifrån vår vision som utgår ifrån alla människors lika värde- om kvinnors och mäns jämställdhet och lika rättigheter att leva i värdighet och frihet. Ett samhälle fritt från våld.

Välkommen på informationsträff

Vill du engagera dig? Kom och se vad vi gör?

Läs mer om att vara volontär