Kvinnojouren Söderslätt

Vi är ett skyddsboende som riktar oss till kvinnor, män och familjer. Att bli utsatt för hot eller våld är kränkande och känsloladdat. Våld i nära relation finns i alla samhällsklasser. Våld i nära relation innefattar alla former av våld mellan närstående. Det kan handla om fysisk, psykiskt, sexuellt, materiellt eller ekonomiskt våld. Om du befinner dig i en våldsam relation och behöver någon att prata med kan du ringa vår jourtelefon som är öppen dygnet runt. Vi erbjuder även samtalsstöd och skyddat boende. På kvinnojouren Söderslätt möter du utbildad och engagerad personal. Vi specialiserar oss på män och barn som är våldsutsatta Det finns även våld mot en man och dennes barn. detta är inte lika upplyst och tydligt som kvinnovåldet. Vi arbetar och hjälper alla människor som har varit utsatt för våld. Våldet är lika svårt och nedbrytande för alla individer. Känslomässigt och mentalt skadar det lika mycket oavsett om vi är kvinna eller man.