Om oss

Kvinnojouren Söderslätt startade 2009. Kvinnojouren har flera verksamhetsområden. En del är den ideella där vi har samtalsjouren, öppen mottagning samt utbildningar och föreläsningar och den andra delen är det skyddade boendet som lyder under socialstyrelsen.

Samtalsjouren har öppet dygnet runt. Hit kan man vända sig för att få råd och stöd. På kvinnojouren Söderslätt har vi 16 aktiva jourmedlemmar som arbetar inom den ideella delen med att ta emot samtal från invånare i Trelleborg, Vellinge och Svedala kommun. Dessa tre kommuner bidrar också till verksamheten genom politiskt beslutat bidrag per år. 

Skyddat boende

Vårt skyddade boende erbjuder lägenheten för utsatta från kommuner i hela landet. I vårt skyddade boende arbetar fyra anställda. Vi har ett antal lägenheter som är utspridda. Vi tar emot såväl kvinnor som män som av olika skäl är i behov av skyddat boende. Vi tar även emot familjer om ett sådant behov finns. Placering till vårt skyddade boende sker alltid via socialtjänsten. Kontakta oss om du vill ha råd och stöd i detta.

Styrelse

Vi är en ideell förening och ansvarig för verksamheten är vår styrelse. Den består av 5 ledamöter och 2 suppleanter, revisorer samt valberedning. Vill du komma i kontakt med ordförande kontakta kontoret alternativt skicka ett mejl till admin@kvinnojourensoderslatt.se