Hem

Att bli utsatt för hot eller våld är kränkande och känsloladdat

Våld i nära relation finns i alla samhällsklasser. Våld i nära relation innefattar alla former av våld mellan närstående. Det kan handla om fysisk, psykisk, sexuellt, materiellt, digitalt eller ekonomiskt våld.

Om du befinner dig i en våldsam relation och behöver någon att prata med kan du ringa vår jourtelefon som är öppen dygnet runt.

Vi erbjuder även samtalsstöd och skyddat boende.

På kvinnojouren Söderslätt möter du utbildad och engagerad personal.