Varje år mördas kvinnor av män de hade eller hade haft en relation med.

Kvinnor är aldrig fria från mäns våld. Kvinnor är inte trygga i hemmen och de är inte trygga på gator och torg. De är inte trygga på arbetsplatser eller när de deltar i det demokratiska samtalet. 13 december, på luciadagen, arrangerar Unizon och Kvinnostrejk Stockholm ett tyst luciatåg i centrala Stockholm, för att hedra offren och för att kräva en nollvision för mäns dödliga våld mot kvinnor. Luciatåget går mellan Sergels torg och Mynttorget, med start klockan 16.00.

2021 mördades 15 kvinnor av män de hade eller hade haft en relation med. 2022 ser våldet redan ut att nå nya katastrofala nivåer. Vi kan inte vänta med att agera medan vi räknar kvinnoliv som går till spillo.

Nu krävs att alla gör sitt allra yttersta och tar sitt ansvar hela vägen fram, för att inte en kvinna till ska dödas. Nu måste mäns våld mot kvinnor bli en valfråga.