Kontakta oss

Kvinnojouren Viljan har öppet för samtalsstöd:

Måndag till och med Torsdag 08.00-12.00

 

Vi finns även tillgängliga på telefon efter ordinarie öppettider för råd och stöd:

Vardagar mellan 17.00-22.00
Helgdagar mellan 15.00-22.00

• Vi har tystnadsplikt!
• Du får vara anonym!
• Vi journalför inget!
• Kostnadsfritt!

 

Av säkerhetsskäl så ringer vi ALDRIG tillbaka till personer utan överenskommelse.

Om vi sitter upptagna när du ringer ber vi dig ringa igen när du känner att du har möjlighet att prata fritt. 

Telefon:

0651-575050

E-post:

info@kvinnojourenviljan.org