VI FINNS TILL FÖR DIG

Kvinnojouren Viljan är en idéell förening, politiskt och religöst obunden, som erbjuder stöd och vägledning för kvinnor som lever i en situation med hot och våld eller förtryck.

Välkommen!

Hos oss på Kvinnojouren Viljan kan du få råd-och stödsamtal via telefon, mail eller fysiskt besök. Oavsett om du själv är utsatt eller om det gäller en vän, släkting eller kollega. Genom att kontakta oss när du är i behov av stöd och råd får du den hjälpen som du kan känna dig trygg med. Allt vi pratar om stannar mellan oss, du kan vara anonym och vi har tystnadsplikt. Gemensamt skapar vi ett förtroende och du styr själv hur eventuell fortsatt kontakt ska ske. Vi tar inte kontakt med någon annan vad gäller ditt ärende. Ibland kan det vara svårt att själv avgöra vad som kan vara våld i nära relation. Exempelvis syns psykiskt våld inte utåt och även att vara kontrollerad ekonomiskt är våld. Du får hjälp att sätta ord på det du varit med om och får prata om möjlig förändring och hur du kan vara trygg eller hjälpa på bästa sätt. Även om du inte riktigt vet om din relation innehåller våld och är destruktiv kan vi tillsammans prata om din situation och reda ut dina tankar. Att ta det första steget är inte alltid så lätt men väl så meningsfullt att ge det en chans. I samtalen kan du få svar på det du är tveksam på och vi skapar ett individuellt anpassat stödsamtal där du får möjlighet att se saker på ett annat sätt, det som idag kan vara normaliserat. Vi lyssnar och tror på dig! Vidare finns möjligheten att få kostnadsfria samtal och du kan ha samtal i den omfattning och under den tid som du själv önskar och som vi kommer överens om. Kan du inte komma eller svara i telefon är det något vi förstår och då är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Kontakta oss