Ungdomsjouren Styrkan

Du som är ungdom mellan 12 år och 20 år är även välkommen att chatta anonymt med vår volontärer på Ungdomsjouren Styrkan.

Ingen fråga är för stor eller för liten. Vi stöttar, lyssnar och tror dig. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är.

Vi som chattar är alla aktiva inom jouren. Vi har tystnadslöfte vilket innebär att det du skriver eller berättar till oss stannar hos oss, inget du berättar journalförs.

På vår sida hittar du bland annat information om oss, vanliga frågor och länken till vår chatt som är öppen på tisdagar mellan kl. 19.00-21.00.